Naar een duurzaam mobiliteitsmanagement

De invoering van het mobiliteitsbudgetplan voor bedrijven is opgenomen in het regeerakkoord 2014-2019.

Een duurzame personenmobiliteit is een dringend agendapunt voor alle werkgevers.

Hierin investeren komt zeker de productiviteit, de werksfeer en het imago ten goede.

Het gebruik van de fiets is hierin het gunstig alternatief voor een vlot en gezond woon-werkverkeer.

Uit een onderzoek van SD-worx onder werkgevers blijkt dat:

 • 36% zeker is dat deze verbeteringen voor een stijgende productiviteit zal zorgen36%
 • 40% zich amper bereikbaar weet met het openbaar vervoer40%
 • 46% vaststelt dat de files een vlotte bereikbaarheid verhinderen46%
 • 58% overtuigd is dat dit zal bijdragen tot een positiever bedrijfsimago58%
 • 73% overtuigd is dat een betere mobiliteit zorgt voor een betere woon-werkbalans73%
 • 90% klaagt over moeilijke bereikbaarheid90%

Corporate - Bike Assist

Is de garantie voor een snelle en efficiënte pechbijstand voor fietsers in het woon-werkverkeer.

Voor bedrijfsfietsen, dienstfietsen of eigen fietsen: alle types van fietsen, e-bikes en elektrische scooters.

Contract naargelang het aantal te dekken fietsen en de gewenste dekking (b.v. enkel woon-werk, dienstopdrachten of ook privégebruik).

Woon-werkverkeer met de fiets is economisch en fiscaal voordelig

 • Tot 50% subsidiëring via Het Pendelfonds.
 • 120 % fiscale aftrek voor alle investeringen in het mobiliteitsbudgetplan: fietsen, fietsstalling, douches, regenkledij... .
 • 0,22 €/km. vergoeding, fiscaal vrijgesteld voor de werknemer.
 • Minder investeringen in het wagenpark, autokosten en parkingaanleg.
 • Een duurzamer beleid, positiever imago en engagement bij de medewerkers.

Samenwerking met Bike Assist

partners en referenties

Bike Assist werkt samen voor een duurzame ondersteuning van het woon-werkverkeer.