Bike Assist is verhuisd naar een ruimer en beter gelegen kantoorgebouw langs de E313 te Herentals:
Diamantstraat 8/475, Frame 21 2200 Herntals – ENA21